Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Thauer Trivselscenter

World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup

Direktør Rikke Maj Thauer

CVR. 38518437
P-nr. 1022305111

Tlf. 61 65 08 88
E-mail: info@thauer.dkBetaling af abonnement og online produkter

Thauer Trivselscenter modtager betaling med Dankort, VISA, Mastercard, American Ekspres, MobilePay og Forbrugsforbrugsforeningen. Betalingen bliver trukket på dit kort samme dag som du køber abonnementet eller online produkter. 

Alle beløb er i danske kroner (DKK) og er inkl. 25% moms.

Thauer Trivselscenter krypterer alle dine kortoplysninger. Det betyder at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets og Stripe.

Levering af abonnement og online produkter

Thauer Trivselscenter frigiver dit online produkt efter betaling, og du har ubegrænset adgang til produktet ifølge produktbeskrivelsen herefter.

Levering af digitale produkter sker umiddelbart efter betaling. Dette sker ved download via link tilsendt i e-mail.

Fortrydelsesret og klageret

På alle Thauer Trivselscenter online produkter, er der ingen returret, ligesom du heller ikke kan springe fra, hvis du vælger at betale via rater, men du har som køber stadig to års reklamationsret i følge købeloven. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar osv). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter. 

Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende online produkt (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar). 

Du har mulighed for at indsende en skriftlig klage over dit køb til info@thauer.dk, og din klageret er på 2 år fra betalingsdatoen.

Rettigheder

Alle rettigheder til (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar) samt digitale produkter tilhører Thauer Trivselscenter. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Thauer Trivselscenter forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter og/eller afbryde et hvert samarbejde, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til Dem personligt og/eller Deres virksomhed, og kan ikke overdrages til en anden virksomhed eller privat person. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online produkt ved Thauer Trivselscenter inkluderer med mindre andet aftales 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. 

Alle online produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Thauer Trivselscenter. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Thauer Trivselscenters online produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online produkterne til formidling via undervisning og foredrag uden forudgående tilladelse.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Thauer Trivselscenter tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.
Desuden tager Thauer Trivselscenter forbehold for at måtte melde afbud pga. evt. sygdom eller andre pludseligt opståede begivenheder, som kræver et afbud fra Thauer Trivselscenters side. Desuden tager Thauer Trivselscenter forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Thauer Trivselscenter kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Disclaimer

Thauer Trivselscenter skriver og bruger og underviser i den viden, vi har lært på vores mange uddannelser og kurser, og om vores personlige betragtninger og erfaringer, og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Persondatapolitik

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål, at kunne stille abonnement og online produkter til rådighed. Personoplysningerne registreres hos Thauer Trivselscenter og opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer dine kortoplysninger krypteret. Det betyder at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets og Stripe. Oplysninger afgivet til Thauer Trivselscenter videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen følsomme oplysninger.

Som registreret hos Thauer Trivselscenter har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i den forbindelse rettes til Thauer Trivselscenter på mail info@thauer.dk