MERE OVERSKUD - BEDRE SØVN - MINDRE STRESS

Test din trivsel

Tag testen her

Hvad er WHO-5 Trivselsindex?

WHO-5 er et mål for trivsel. Det består af fem spørgsmål om, hvordan du har følt dig tilpas i de seneste to uger.

WHO-5 måler graden af positive oplevelser, og kan anvendes som et mål for din generelle trivsel eller velbefindende.

Tag testen her

WHO-5 har været testet i forskellige befolkningsgrupper i flere lande. Testen er simpel at anvende, og der er efterhånden mange erfaringer, der taler for, at det er et pålideligt mål for en persons trivsel.

Det skal bemærkes:

  • At WHO-5 ikke direkte måler dagligdags funktion, selvom der formodes at være en
    sammenhæng mellem funktionsevne og trivsel.
  • At WHO-5 ikke er et diagnoseværktøj, men kan betragtes som et termometer for trivsel. Hvis du scorer lavt, kan det være tegn på, at du har brug for støtte eller behandling.

WHO-5 er udviklet af professor Per Bech for WHO (World Health Organization), men kan frit anvendes til måling af trivsel.