I følge WHO-5 Trivselsindex har du en score på 36-50

Du ligger lavere end gennemsnittet for resten af befolkningen. Gennemsnittet for befolkningen som helhed er 68 pointtal.

Resultatet tyder på, at du nok ikke har det helt godt. Vær opmærksom på, om du får det bedre eller værre og søg evt. læge, hvis du får det værre.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Der kan være flere grunde til at dit resultat af trivselstesten ligger lavere end gennemsnittet. Der kan fx have været begivenheder indenfor de sidste 14 dage, der har haft en indvirkning på besvarelserne og dermed resultatet.

Da du ligger lavere i trivselstesten end gennemsnittet af befolkningen, vil det være en god idé, at du over den næste periode hver 14. dag tager trivselstesten for at finde ud af, om resultatet er udtryk for en generel mangel på trivsel eller det er noget forbigående.

En lav score kan også have en sammenhæng med stress og vi anbefaler derfor, at du booker en gratis samtale, hvor du har mulighed for at vende din situation.

Når du er medlem af vores Facebookgruppe ’Mere trivsel i hverdagen’ får du løbende inspiration til aktiviteter, der kan være med til at høje din trivsel.

Vores anbefalinger 👇

Få gratis sparring

Her kan du booke tid til 15 min. tlf. sparring hos vores stress specialist Tina Moltke Klit.

Book tid

Kom med i gruppen

Som medlem får du løbende inspiration til aktiviteter, der kan være med til at høje din trivsel.

Få adgang her